ORKESTRA Kulübü

Orkestra kulübü; bireysel olarak enstrümanında yeterli olan öğrencilerin, grup çalışmalarında etkin rol oynayabilme ve beraber müzik yapabilme kabiliyeti kazandırmayı hedefler.Enstrüman icrasında belirli bir seviyeye gelmiş öğrenciler önceden belirlenmiş eserler üzerinden çalışma yaparlar.  Öğrencilerimiz kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul dışı gösterilerde görev alarak öğrendiklerini sergilerler.

Uygulama Sınıfı: 5-6. Sınıflar / 9-10. Sınıflar

 

Kulüp Katılım Kriterleri:

İyi bir müzik kulağına sahip olmak

Ritim ve ezgi belleğinin geliştirilebilir olması

Estrüman çalma becerisinin iyi ya da geliştirilebilir bir seviyede olması