Yemekhane


24 PAZARTESI

 1. SALATA BAR

 2. KAHVALTI

 3. ANA ÖĞÜN

 4. ARA ÖĞÜN

25 SALI

 1. SALATA BAR

 2. KAHVALTI

 3. ANA ÖĞÜN

 4. ARA ÖĞÜN

26 ÇARŞAMBA

 1. SALATA BAR

 2. KAHVALTI

 3. ANA ÖĞÜN

 4. ARA ÖĞÜN

27 PERŞEMBE

 1. SALATA BAR

 2. KAHVALTI

 3. ANA ÖĞÜN

 4. ARA ÖĞÜN

28 CUMA

 1. SALATA BAR

 2. KAHVALTI

 3. ANA ÖĞÜN

 4. ARA ÖĞÜN