İlkokul

Bilgili Kültür Okulları'nda İlkokul Eğitimi

 

Kültür Okulları’ndaki tüm eğitim planlamaları, öğrencilerimizin 12 yıllık eğitim hayatlarını kapsayacak şekilde geliştirilmektedir. İlkokul eğitimi, temel öğrenmelerin gerçekleştiği, sosyal, duygusal ve psikomotor gelişimin en etkin olduğunu dönemdir.

İlkokulumuzda haftalık 45 saatlik ders programı uygulanır. Her sınıf seviyesinde titizlikle oluşturulan program modülleri ile 4 yıllık yolculuğumuz detaylıca planlanmıştır. Çocuğun çok yönlü bütünsel gelişimini sağlayacak ders içerikleri oluşturulmuştur.

 

BTP (Bireysel Tanıma Programı) 

Her çocuk eşsiz ve benzersizdir. Farklı özellikleri, gelişim hızları, güçlü yanları desteklenerek geliştirilecek becerileri ileile çocuklarımız ‘biricik’ kabul edilir.

 

Kültür Okulları’nda ilkokula başlayacak öğrencilerin 1. Sınıfta ihtiyaç duyacakları bilişsel gelişim, sosyal-duygusal gelişim, dil gelişimi, motor gelişimi ve öz bakım becerileri uygulanacak olgunluk testleri ile tespit edilir. Okul olgunluğu yeterli seviyede olan, uygun ay aralığındaki çocukların 1. Sınıfa kabul edilir.

1.Sınıfa  kayıt kabul ederken, tüm öğrencilerimiz Bireysel Tanıma Programı’na (BTP) sokulur. BTP ile öğrencinin sınıf öğretmeni ve şubesi belirlenir. BTP özel randevulu sistemle uygulanır. BTP randevusuna gelirken öğrencinin:

·      Odyometri (İşitme) Test Raporu

·      Snellen (Görme Keskinliği) Test Raporu

·      Aşı Kartı

·      Anasınıfı Gelişim Karnesi istenir.

Anasınıfı öğretmeninin öğrenciyle ilgili özel raporu, ihtiyaç duyulması halinde istenebilir.

1.Adım; Öğrenciyi Tanıma:

Öğrencinin bilişsel, fiziksel, kişisel, duyuşsal özellikleri, bilimsel verilere dayalı test-envanter uygulamaları ile alan uzmanları tarafından keşfedilir. Kişilik ve gelişim, her bir istasyonda ayrı-ayrı raporlanır.

2. Adım; Aileyi Tanıma:

Anne babanın öğrenci ile ilgili görüşleri, beklentileri, hayalleri, deneyimleri, ailenin eğitime bakış açısı aile görüşmelerinde detaylıca ele alınır. Her ebeveyn, kendi çocuğunun uzmanıdır.

3. Adım; Yerleştirme:

Tanıma programı sonucu elde edilen tüm raporlar değerlendirilerek öğrencilerin bireysel gelişimine, kişiliğine en uygun öğretmen ve sınıf ortamı belirlenir. Alan uzmanı sınıf öğretmenlerimiz ile eşleştirmeleri sağlanır.

Uyum (Oryantasyon) Programı

 

Okul hayatına ilk kez başlamak kadar, alışılan bir ortamdan yeni bir ortama ve sisteme katılmak da öğrenciler için uyum gerektiren bir süreç olabilmektedir. İlkokul Oryantasyon Programı, öncelikle 1. Sınıfa başlayan öğrencilerin mekânsal algı geliştirmelerine, akran grubuna, öğretmenlerine ve öğretim programlarına alışmalarını sağlamaya yöneliktir. 1. Sınıflarınızın dışında 2,3 ve 4. Sınıf seviyelerinde de okulumuza yeni katılan öğrencilere, ilgili sınıf programlarına yönelik uyum programı uygulanır. 

  Yeterliyim - Değerliyim Yaklaşımı

 

Okulumuzun temel felsefesinde kişilik sahibi, farklılıkları zenginlik olarak gören, sorgulayan; çocukluk dönemi yeterlilik ve değerlilik duyguları ile donatılmış; yetenekli erken yaşlarda fark edilerek geliştirilmiş öğrencilere tanıklık ve eşlik etmek önemli yer tutar. Okulumuzdaki tüm öğrenmeler, ‘olmak-bilmek-yapmak’ temelinde kurgulanmıştır. Öğrencinin bütünsel gelişimini destekleyen öğretim programları ve içeriklerimiz ile öğrencimizin tüm öğrenmeleri üç boyutlu olarak planlanmıştır. Bu üç boyutta olan, bilen, yapan her öğrencimiz; yeterlilik duygusu geliştirerek donanım kazanmaktadır.

Akademik süreçlerimiz ve Kültür Uygulamalı Dersler (KUDEP) her sınıf seviyesinde yeterlilik ölçütleri belirlenerek yürütülmektedir.


Yetenek Haritaları

 

Birinci sınıflarımıza her yıl Mart ayında yetenek haritalama sistematiği uygulanır. Öğrencilerimizin 8 alanda ilgi yönelimleri ile yetenekleri objektif bir biçimde belirlenir.

 

·       Sözel-Dilsel

·       Mantık-Matematiksel

·       Görsel-Uzamsal

·       İşitsel-Müzikal

·       Sosyal-Kişilerarası

·       Bedensel-Kinestetik 

·       İçsel

·       Doğa

·       Bu alanda öğrencinin 360 derece değerlendirilmesi;

·       Aile algı testi (Aileler randevu ile çağırılacaktır)

·       Öğrenci Performans Testleri (Alan Uzmanları İle Bire Bir Uygulanır)

·       Öğrenciye Öz Değerlendirme Testleri ile yapılır.

Oluşturulan yetenek haritasında öğrencinin ilgi-yönelimleri ve baskın yeteneği belirlenir. Yetenek sıralama ile öğrencileri baskın yeteneğine yönelik kulüp, okul takımı ve çalışma gruplarına yerleştirilir. 2. Sınıftan itibaren her öğrenci yetenek geliştirme çalışmalarına 2,3 ve 4. Sınıfta 30 hafta boyunca devam etmektedir.

Yetenek Geliştirme Çalışmaları ders saatleri dışında yürütülmektedir ve devam etme mecburiyeti vardır.


Rehberlik

 

İlkokul Rehberlik Birimi’nde amacımız; öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve bilişsel alanlarda gelişimlerine yön vermek, kendilerini gerçekleştirme yolunda temel becerilerini kazanmış bireyler olma yolunda onlara eşlik ve rehberlik etmek, kendileri ve çevreleriyle dost bir bakış açısı oluşturmalarını sağlamanın yanında yaşadıkları güçlüklerde çözüm yollarını bulmalarına yardımcı olmaktır. İlköğretimde tüm öğrencilerimize süreç odaklı yaklaşan bir rehber anlayışını benimsemekteyiz. Bu doğrultuda önleyici çalışmalarımız, yönlendirici çalışmalarımız, bireyle ya da grupla psikolojik danışma oturumlarımız, gelişimsel aile rehberliği çalışmalarımız, okul-aile-öğretmen işbirliğine dayanan, çözüm odaklı yöntemleri esas alır.  Öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda test ve envanter uygulamaları, gelişim takibi, sınıf rehberlik etkinlikleri ve oryantasyon çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi (Solution-Focused Brief Theraphy), Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi (Cognitive Behavioral Theraphy), Oyun Terapisi ve tüm çocuk testleri (Burdon, Catell, Benton, Frostig, Porteus, Raven vb.) okul psikolojik danışmanımız tarafından uygulanabilmektedir.DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYARAK RANDEVU OLUŞTURABİLİRSİNİZ