Anadolu Lisesi

Bilgili Kültür Okulları'nda Lise Eğitimi


Okulumuz öğrencilerimize ihtiyaçları doğrultusunda, hazırbulunuşluk, ilgi ve kabiliyetleri de göz önünde tutularak bir ‘Kapsamlı Gelişimsel Eğitim Planı’ (KGEP) uygulanmaktadır.

Bireyin gelişiminin bir bütün olduğundan hareketle, öğrencilerin bilişsel (zihinsel), duyuşsal (duygusal) ve psikomotor (fiziksel) gelişimini sağlamayı amaçlıyoruz. Öğrencimizin akademik gelişim çıtasını yükseltmenin yanı sıra, öğrencinin akranlarıyla olumlu sosyalleşme eğilimleri, toplumsal değerleri içselleştirme, devamlılığını sağlama yetisi ve çevresel gerçekliği anlama ve yorumlama yetisi kazandırıyoruz.

Eğitimin, öğrenciyi hayata hazırlamasından ziyade “eğitimin hayatın kendisi olduğunu” iyi bilmekteyiz. Buradan hareketle problem çözen, yeni olay ve durumlara adapte olan, hem akademik hem de psikososyal yönleri gelişmiş bireyler olması için en optimal koşulları sağlamaktayız.

Öncelikle öğrencilerimizin hazırbulunuşluk seviyelerini ölçmek için tanılayıcı (diagnostik) sınav uygulamaktayız. Burada amacımız öğrenciyi doğru bir seviye sınıfına yerleştirip, mevcut seviyesine uygun öğretim yöntem ve stratejilerini uygulamaktır. Öğrencimize doğru bir yerleştirme yaptıktan sonra, bir ay arayla formatif (izleyici) sınavlar uygulamaktayız. Öğrencimizin bir üst sınıfa geçmesi için de olumlu rekabet duygusunu pekiştirmekteyiz. Böylelikle öğrencimiz bir üst sınıfa geçmek için sınıfındaki arkadaşlarıyla bilgi alışverişi yapmakta olup, bu yöntemle kubaşık (işbirlikçi) öğrenme sağlamaktayız.

Çağdaş eğitim anlayışının en önemli prensiplerinden biri, “öğretmen sadece bilgiyi nakletmez, aynı zamanda iyi bir yol göstericidir” prensibidir. Buradan hareketle tüm öğrencilerimizin sınıf düzeyinde danışman öğretmenleri bulunmaktadır. Danışman öğretmenler, öğrencinin sürekli iletişimde bulunduğu ve öğrencinin akademik ve psikososyal gelişim dosyasını tutan ve öğrencinin her türlü okul yaşantısıyla ilgili veliye geri bildirimde bulunan, bir bakıma “mentor” öğretmenlerdir.

Okulumuz pek çok öğrenmeleri barındıran, öğrenciyi edilgen, sadece anlatılanı dinleyen konumda değil de, aktif, ‘Öğrenmeyi öğrenen’ kendi zihni üzerine düşünebilen ve yeni şeyler ortaya koyabilecek duruma getirebilen  bir atmosfer barındırmaktadır.Üniversite Hazırlık Programı


Bilgili Kültür Anadolu ve Fen Lisesi’nin önemli bir parçası olan Üniversiteye Hazırlık Programı, öğrencilerimizin herhangi bir kurs ya da özel derse ihtiyaç duymadan, hedefledikleri üniversite ve bölümlerine yerleşebilmeleri için tasarlanmıştır. Üniversiteye Hazırlık Programında öğrenciler, sınav içeriği, test tekniği, sınav taktikleri, zaman yönetimi, meslek tanıtımı, üniversite tanıtımları, tercihler, vb. konularda, rehberlik ve ölçme değerlendirme uzmanları tarafından, 9. Sınıftan 12. Sınıfa kadar bir bütünlük içinde uygulanan programda yetiştirilir. Ders saatlerine ilave olarak, her grup için, soru sorma ve soru çözme saatleri ile ihtiyacı olan öğrencilere bire bir etüt programı uygulanır.

Bire bir etüt saatlerinde, öğrencilerin anlamadığı konular, özel ders kalitesinde, profesyonel öğretmenlerimiz tarafından anlatılmaktadır. 12. sınıf öğrencilerine cumartesi günleri 09:00-13:00 saatleri arasında soru çözümü ve birebir etüt programları uygulanır.Sınavlar

 

9. ve 10. sınıflarda öğrencilerimize başarı değerlendirme sınavları, konu analizi sınavları ve yazılı sınavlar uygulanır. 11. sınıflarda yazılı sınavların yanında başarı değerlendirme sınavları ve TYT sınavları uygulanır. 12. sınıflarda bir yıl boyunca TYT ve AYT birlikte olmak üzere 50 ve üzerinde deneme sınavı uygulanır. Ayrıca işlenen konuları kapsayan PDS (Performans Değerlendirme Sınavı) uygulanır. Sınav sonucunu gösteren karneler hem öğrenciyle hem de öğretmenlerle paylaşılarak rehberlik koordinasyon birimimiz ile birlikte öğrenci ve sınıf bazında eksiklerin giderilmesi sağlanır. Öğrencilere uygulanan sınavlarla ilgili detaylı bilgiler dijital platformlarımız aracılığıyla velilerim ile paylaşılır.Rehberlik

 

Üniversiteye hazırlık yılları öğrencilerin en çok danışmanlık desteğine ihtiyaç duydukları yıllardır. Öğrencilerin bu yıllarında verecekleri kararlar tüm yaşamlarını etkileyecek nitelikte olduğundan Bilgili Kültür Okulları Üniversite Hazırlık Okulu Programı oluşturulurken üzerinde en çok çalışılan başlıklardan biri Kariyer Koçluğu ve Akademik Danışmanlık desteği oldu. Bu kapsamda öğrencilerimize şu alanlarda danışmanlık desteği verilir; Kariyer Günleri, Bireysel ve Grup Rehberliği, Ders Çalışma Programları, Kariyer ve Yetenek Yönetimi, Eğitsel ve Akademik Danışmanlık, Psikolojik Danışmanlık, Üniversite Tanıtımları ve Tercih Danışmanlığı, Anketler.
Yabancı Dil Eğitimi


Okulumuzda temel yabancı dil İngilizce’dir. İngilizce dersleri, ana dili İngilizce olan yabancı uyruklu öğretmenler ve Türk öğretmenler tarafından verilir. İngilizce öğrenimi, kur sistemi uygulaması ile öğrencilerin düzeyine uygun bir program dahilinde sürdürülür. Öğrencilerimiz, okulumuzdan mezun olduklarında, yurt içinde ve yurt dışında kendilerini her alanda en iyi şekilde ifade edebilecek düzeyde İngilizce öğrenmiş olurlar ve uluslararası geçerliliğe sahip sertifika alırlar.

Öğrencilerimiz, ikinci yabancı dil eğitimi olarak Almanca eğitimi alırlar ve dört yıllık öğretim sonunda, ikinci yabancı dili de kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilecek düzeyde öğrenmiş olurlar.