Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi

 

Değerler Eğitimi, toplumların kendi kültürünü öğrenmesi, öğrendiklerini yaşayarak davranışa aktarabilmesidir. Davranışa dönen her değeri, sosyal yaşam içinde, model olarak insanlara yansıtabilmek esastır. Bunu yaparken bir yandan köklerini sımsıkı tutan, diğer yandan da, dünya ile entegre olabilen, ufku geniş, önyargısız, bilgiye ve yeniliğe açık nesiller yetiştirmek en önemli amaçtır.

Özel Bilgili Kültür Okulları olarak bizlerin de öncelikli hedefi, kendi alanına hakim ruhlu, fikri özgür, önyargısız, farklı düşünce ve inançlara saygılı bireyler olmalarını sağlamaktır. Öğrenilen her bilgi, çocuğun ruhunda ve vicdanında yer buluyorsa bir kıymeti vardır. Bu anlamda okulumuzda uyguladığımız “Değerler Eğitimi” nin sadece teorikte değil pratikte de öğrencilerimizin hayatına yansıyan bir eğitim olması gayretindeyiz. Dünyada ilk kez 1995yılında Birleşmiş Milletler’in 50. Yıldönümü kutlamaları için Brahma Kumeris’in hazırladığı uluslararası bir proje olarak uygulanan “Değerler Eğitimi” UNESCO tarafından desteklenen ve tüm dünyada eğitimcilerin ortak olduğu bir çalışmadır. Peki bu çalışma okulumuzda nasıl uygulanmaktadır.

Okulumuzda bu eğitim üç boyutta planlanmıştır.

• Sınıf içi etkinlikler

• Okul içi etkinlikler

• Aileye yönelik etkinlikler

Bu etkinlikler eşliğinde işlenen değerlerimizi şöyle sıralayabiliriz; Vatanseverlik, Barış, Sevgi ve Saygı, Hoşgörü, Sorumluluk, Sabır, Adalet, Yardımseverlik, Dürüstlük, ve Merhamet. Sınıf içi etkinliklerimiz, “Etik Değerler” kitap setlerimiz eşliğinde öğretmenimizin işlenen değer ile ilgili, slayt, kısa film ve drama etkinlikleri ile desteklenmektedir.

Okul içi etkinliklerde, kültürel ve manevi değerlerimizi yansıtan önemli gün ve haftalar öğrencilerimizin de dahil edilmesi ile salon ve bahçe programı etkinliklerimizle desteklenmektedir.

Aileye yönelik etkinliklerimizde ise işlenen değerlerin, velilerimizin katkılarıyla özel yaşam ve çevrelerine de yansıtmaları amaçlanmaktadır.

Tüm bu çalışmalarımızı yaparken Bilgili Kültür Okulları olarak en önemli kriterimiz, merhametli, duyarlı, barışçı, özgür düşünen, değerlerine sahip çıkarken, aynı zamanda dünya ile bağını koparmayan vizyon sahibi nesiller yetiştirmektir.