KUDEP

Kültür Uygulamalı Dersler Programı

 

Geçmiş yıllarda insan gibi komplike bir yapıyı sadece sayısal ve sözel zeka olarak özetleyen Eğitim Bilimleri; potaya 6 metre geriden sıçrayabilen Michael Jordan’ı, sadece beden dilini kullanarak dünya komedyeni olabilen Charlie Chaplin’i, arkadaşının tasviriyle hiç görmediği halde muhteşem bir gergedan resmi çizebilen Albert Dürer ’in zeka türünün ne olduğunu tam anlamıyla açıklayamadı.

Bugün ise çağdaş eğitim kuramları sayesinde çok farklı alanlarda; Kinestetik Zekâ, Müziksel Zekâ, Sosyal Zekâ gibi farklı zekâ türlerinden bahsediyoruz. Böylelikle akademik alanda vasat diyebileceğimiz ama hayatın içerisin de hiçte öyle olmayıp, bilakis başarılı olmuş insanları literatüre giren bu zekâ türleri sayesinde açıklayabilir duruma geldik.

Değişen dünya şartları aranılan insan profilindeki değişiklikleri de beraberin de getirdi. Artık özgün fikirler ortaya atabilen, proje tabanlı ve grup çalışmasına yatkın, beden dilini iyi kullana bilen, iletişim becerisi yüksek olan insanlar tercih sırasında bir adım daha önde olmaya başladılar. Tam da bu noktada KUDEP’in önemi ortaya çıkıyor aslında. Birbiriyle ilintili ve disiplinler arası ilişkinin üst seviyede olduğu Drama, Müzik, Görsel Sanatlar ve Beden Eğitimi derslerimizi KUDEP(Kültür Uygulamalı Dersler Programı) ile bir çatı altında toplayarak 12 yıllık bir sistem haline getirdik.

KUDEP programı sayesinde Anaokulu seviyesinden başlayarak her bir çocuğumuza kişisel gelişim alanlarıyla ilgili sistematik bir program uyguluyoruz. Böylelikle diksiyon eğitiminden ince motor becerilerine, görsel hafızadan ritim duygusuna kadar birçok kazanımla ilgili çocuklarımız yaşantı edinmiş olacak. “Sen yeter ki altın ol, dağın altında da olsan seni bulurlar” sözünü parola edinerek yeteneklerin yok olup gittiği değil, o yeteneklerin bulunup gün yüzüne çıktığı bir nesil yetiştirmek çabasındayız. Yapmaya çalıştığımız mucize veya sihirli bir değnek dokunuşu değil. Sadece çocuklarımız da var olan potansiyellerin ortaya çıkmasını sağlayacak zemini-eğitsel altyapıyı onlara hazırlamak ve yaşayacakları tecrübeler sayesin de yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak olacak.

 

Beden Eğitimi

 

Kapalı Spor Salonu, Yüzme Havuzu, Buz Pisti, Jimnastik Salonu, Eğlenceli Atletizm salonu, Açık Halısaha gibi tam donanımlı spor altyapısına sahip okulumuzda, her yaş grubu için ayrı ders programları uyguluyoruz. Öğrencilerimiz Anasınıfında yüzme ile tanışırken, İlkokul da KUDEP programı doğrultusunda Basketbol, Voleybol, Futbol, Buz pateni, Yüzme ve Atletizm gibi ana branşların temel eğitimlerini almaktadırlar. Bu temel eğitimler sonrasında Ortaokul Kademesi ile başlayan branşlaşma programı öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda 11. Sınıfa kadar süren yoğun ve amaca yönelik bir eğitim almalarını sağlıyor.Drama Eğitimi

 

Yaratıcı drama, bilindik ders ortamlarında gerçekleştirilmesi güç bir ders/yöntemdir. Sınıf ortamlarının tam aksine sıraların olmadığı, çocukların bedenlerini daha net ve sağlıklı kullanabildiği ortamlarda yapılmaktadır. Oyun ve sanat, bir bireyin eğitimi, gelişimi ve kendini keşfetmesi için en iyi yöntemdir. “Yaratıcı Drama” oyun ve doğaçlamalara dayanarak bireyin sosyal iletişimini güçlendirirken, özgüvenine, uyum sağlamasına ve kendini ifade edebilmesine katkılar sağlar, bireylerin yaratıcılığını geliştirir. Kişiliğini güçlendirir ve açık bir kimlik kazandırır. Yaratıcı drama okul öncesi dönemden başlayarak herkesin katılabileceği bir disiplin edindirme yöntemidir. KUDEP dâhilindeki drama dersi tüm bireylere ulaşıp, drama yöntemi ile bireylerin hayal gücünü geliştirerek yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlamaktadır. Bireylerin, kendini tanımasını sağlayarak, iç tepki ve kendilerine özgü fikirlerinden yararlanmasını öğretir. Kendine güven duyma, bağımsız düşünme ve karar verme becerisini geliştirip, farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırarak yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar. Sorun çözme ve iletişim gibi toplumsal yaşamı her dönemde kolaylaştıracak konularda deneyim kazandırır. Ayrıca bireyin iş birliği yapabilme özelliğini geliştirerek, sosyal ve psikolojik duyarlılık kazandırılır. Kendisini, karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasını ve hissetmesini sağlar ve empati duygusunu geliştirir. Başkalarıyla olan benzerlik ve farklılıklarını keşfeder. Kendini ifade etmeyi, eleştirmeyi ve fark etmeyi sağlar. Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar. Duygularını fark etmesini, hissettiklerini ifade edebilmesini sağlayarak, oyunlar ve doğaçlamalarla duygularını ortaya koyar. Dört temel dil becerisini (konuşma, dinleme, okuma, yazma) geliştirerek, dilin kullanım alanlarını ve kalitesini artırır. Diksiyon ve artikülasyon gelişimi gibi iletişimi doğrudan etkileyen konularda teknik eğitim programlarını uygulayarak doğru konuşma becerisi kazandırır. Böylelikle KUDEP dâhilindeki drama dersi ile birçok farklı oyun ve sanatsal aktivitelere, konulu atölyelere yer vererek kişisel gelişimin temel aşamasını doğru şekilde tamamlamayı ve kendini gerçekleştiren bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.Görsel Sanatlar

 

Görsel sanatlar eğitimi algılama, düşünme ve bedensel eylemlerin de katıldığı süreç içerisinde kendini ifade etme şeklidir. Öğrenciler bireysel yeteneklerini estetik ve eleştirel yönlerini keşfederek orijinal çözümler bulurlar. Sanata farklı bir gözle bakarak kültürler arası farkındalığa duyarlı, özgüven duyguları gelişmiş bireyler olarak yetişirler. Görsel sanatlar derslerinde; desen bilgisi ve görsel algılama, resimde şekil ve yüzey, kompozisyon, renk, resim teknikleri ile özgün düşünme, üretme ve deneme kapasitelerini geliştirirler. Estetik duygunun gelişmesiyle, sanat ve tasarımla ilgili olarak bilinçli estetik yargılar üretebilirler. KUDEP dâhilindeki Görsel Sanatlar dersini almış bir öğrencimiz okulumuzdan mezun olurken;

·      Özgün düşünme, üretme ve deneme kapasitelerini geliştirmiştir.

·      Estetik duygusunun gelişmesiyle, sanat ve tasarımla ilgili olarak bilinçli estetik yargılar üretebilir.

·      Sanatsal yaratma hazzını duyar, sanatçıyı takdir eder.

·      Görsel sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri bilir ve kullanır.

 

 

Müzik Eğitimi

 

Müzik Eğitimi dersi; müziğin sevdirilmesini, öğrencinin yaratıcılığını geliştirip bu alandaki çalışmalarıyla müziğe olan ilgi ve yeteneğinin artırılmasını, iyi bir müzik kulağına sahip olmasını sağlayacak iç disiplinin geliştirilmesini, genel kültürün zenginleştirilmesini hedefler. Anasınıfından başlayarak Lise eğitiminin sonuna kadar okulumuzda eğitim gören bir öğrenci 12 yıllık bir program olarak hazırlanan KUDEP dâhilindeki Müzik dersinde öğreneceği alanlar aşağıdaki gibidir. Anasınıfı müzik dersimizde müzikli oyunlarla başlayıp birinci sınıfa gelince temel müzik yazısı ve ögelerini içeren bir uygulama ile müziğe giriş yapılır.

Piyano ile müzik yapan çocukların, vücut koordinasyonu ve konsantrasyon süresini arttırmasının yanında işitsel ve sözel becerileri gelişir. Ayrıca Piyano çalmak, hızlı okuma becerisi kazandırarak sayısal zekâyı ve hafızayı dinç tutar. İlkokul 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerimize müzik dersinde piyano eğitimi vererek öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz ortaokula geldiklerinde klasik gitar eğitimi alarak müzik hayatlarını farklı bir enstrümanı tanıyarak genişletirler.

Gitar eğitiminin temelinde öğrencilerimizin müzikal kültürünü arttırmayı amaçlamanın yanı sıra onları sosyal hayatlarında bireysel ve grup çalışmalarına hazırlamayı hedefliyoruz. Liseye geldiğimizde artık öğrencilerimiz notalara hakim enstrüman çalmayı bilen bireyler olarak karşımıza çıkarlar. Lise Kademesi 9.sınıflarımızda Türk Halk Müziği koro repertuar çalışması yaparak hem kültürümüzü unutmuyor hem de türkülerimiz hakkında bilmediklerimizi öğreniyoruz. 10.sınıfta boomwhackers müzikal boruları ile ritim, koordinasyon ve grup halinde müzik yaparak güncel ve hit şarkıları çalıyoruz. 11.sınıflarda ise ilk çağdan günümüze kadar olan müzik serüvenini inceliyor genel kültürümüzü geliştirerek müzikal anlamda hayata hazır bireyler yetiştiriyoruz.