P4C(PHILOSOPHY FOR CHILDREN)

Çocuklar için felsefe (Philosophy for Children) Amerikalı filozof Matthew Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde ortaya çıkmış bir pedagojidir. P4C’nin doğrudan kazanımları üç noktadadır. Öncelikle çocukların düşünme becerilerinin gelişimine katkı sunar. Akıl yürütme, kavram oluşturma, bağıntı kurma, varsayımsal düşünme, soyutlama becerileri gelişir. İkinci olarak çocukların iletişim becerileri gelişir. Son olarak da duygu gelişimine etki eder.

P4C eğitmeni olabilmek için ciddi bir eğitimden geçmek gerekmektedir. Dünyada 50 farklı ülkede P4C pedagojisi uygulanmaktadır. 2., 3., 4. sınıf seviyesinde düşünmeyi seven, öze dönük, kişisel ilgi ve yeteneği baskın öğrenciler katılabilir.

Çalışma Günü / Saati: Cumartesi, 10:00-11:30