TİYATRO

Tiyatro kulübünün öncelikli amacı öğrencilerin sanatı tüketen değil üreten bireyler olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin kendilerini oyun, drama ve tiyatro yoluyla ifade ederek sosyalleşmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktır. Kulüp bünyesindeki her değişik düzeylerde sorumluluk alır. Sonuçtan çok süreç odaklı, bireysel gelişim perspektifli çalışmalar yapılır.Tiyatro sanatını sevdirmeyi, tiyatro eserlerini tanıtmayı öğretir. Öğrencilerin sanatsal becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Görev ve sorumluluk alabilmeyi, bireysel olarak ya da başkalarıyla işbirliği içinde olabilmeyi öğretir. Ana dilimizi doğru ve etkili kullanmayı amaçlamaktadır. Bu kulüpteki öğrenciler yıl içinde çalışmış oldukları öğrenci grubu ile yılsonu etkinlikleri ve yıl içinde bazı aktivitelerde görev alır. 

Uygulama Sınıfı: 5-6. Sınıflar / 9-10. Sınıflar 

Kulüp Katılım Kriterleri:

Tiyatroya ilgili, ezber yapma becerisine sahip, rol yapma yeteneği olan, bireysel ve grup sorumluluklarının bilincinde olan, disiplinli çalışma ortamına uygun öğrenciler seçilir.