GÖRSEL SANATLAR

Bu kulübün amacı; bireylerin kendilerini çizgilerle, renklerle, biçimlerle ifade ederek, algısal yetilerini geliştirmektir. Zihinsel yetilerini görsel biçimler yolu ile ifade edebilmelerine yardımcı olmak, kendilerini özgürce ortaya koyabilmelerini sağlamaktır.Bu alanda istidadı olan bireyi geliştirmek ve üst eğitim kurumuna doğru yönlendirmek, istidadı olmayan öğrenciyi ise iyi birer sanat izleyicisi yapmaktır.

Bu kulüpteki öğrenciler yıl boyunca 6 adet Resim Sergisi açarak yapmış oldukları çalışmaları sergileme şansı bulurlar.

 Uygulama Sınıfı: 5-6. Sınıflar / 9-10. Sınıflar 

Kulüp Katılım Kriterleri:

Bu alana ilgi duyup çalışmaları aktif bir şekilde sürdürebilen, bireysel ve grup sorumluluklarının bilincinde olan, disiplinli çalışma ortamına uygun öğrenciler seçilir.