Yemekhane


18 PAZARTESI

 1. SALATA BAR

  ARA TATİL

 2. KAHVALTI

  ARA TATİL

 3. ANA ÖĞÜN

  ARA TATİL

 4. ARA ÖĞÜN

  ARA TATİL

19 SALI

 1. SALATA BAR

  ARA TATİL

 2. KAHVALTI

  ARA TATİL

 3. ANA ÖĞÜN

  ARA TATİL

 4. ARA ÖĞÜN

  ARA TATİL

20 ÇARŞAMBA

 1. SALATA BAR

  ARA TATİL

 2. KAHVALTI

  ARA TATİL

 3. ANA ÖĞÜN

  ARA TATİL

 4. ARA ÖĞÜN

  ARA TATİL

21 PERŞEMBE

 1. SALATA BAR

  ARA TATİL

 2. KAHVALTI

  ARA TATİL

 3. ANA ÖĞÜN

  ARA TATİL

 4. ARA ÖĞÜN

  ARA TATİL

22 CUMA

 1. SALATA BAR

  ARA TATİL

 2. KAHVALTI

  ARA TATİL

 3. ANA ÖĞÜN

  ARA TATİL

 4. ARA ÖĞÜN

  ARA TATİL