Anaokulu

Bilgili Kültür Okulları'nda Okul Öncesi Eğitimi

 

Okul Öncesi Eğitim; çocukların kendi içlerinde var olan potansiyeli ortaya çıkarmalarına yardımcı olan, yaparak ve yaşayarak öğrenerek kendi öz benliklerinin farkına varmalarını sağlayan, kendilerini gerçekleştirmek için fırsatlar ve uygun eğitim ortamını oluşturmayı amaçlayan, çocukları ilkokula hazırlamayı ilke edinen bir eğitim sürecidir.

Erken Çocukluk Döneminde uygulanan ilkokula hazırlık çalışmaları; çocukların anaokuluna devam ettikleri süre boyunca sosyal, duygusal, psiko-motor, bilişsel, dil ve öz bakım becerileri olarak tüm alanlarda eşit şekilde desteklenen çalışmaların bir bütünüdür. Çocuğun bir beceriyi tam anlamıyla kazanabilmesi için uzun yıllara ihtiyaç vardır ve okul olgunluğu da bu sayede kazanılır.


Anaokul Hedeflerimiz

 

• Milli ve kültürel değerlere bağlı,

• Merak eden, sorgulayan ve araştıran,

• Türkçeyi doğru kullanabilecek düzeyde iletişim becerileri gelişmiş,

• İç disiplin ve sorumluluk bilinci edinmiş,

• Problem çözebilen, Eleştirel düşünebilen,

• Sezgisel ve yaratıcı düşünme becerileri edinmiş,

• Girişimcilik ruhuna sahip, Çevre bilinci edinmiş,

• Kendilik duygusu edinerek empati duygusu gelişmiş,

• Toplumsal yaşam kurallarına sahip,

• Özgüveni gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

 

Okul Öncesi Eğitim Programımız

 

Özel Bilgili Kültür Anaokulu; okul öncesi eğitim sisteminin temel olgusu olan yaparak ve yaşayarak öğrenmeden yola çıkarak, anasınıflarımızda uygulanan tüm etkinlikler sarmal bir yapı içerisinde birbiriyle bağlantılı olup belirli temalar dâhilinde haftalık planlamalar çerçevesinde ve MEB müfredatına bağlı kalınarak hazırlanan Okul Öncesi Eğitim Programı Kazanım ve Göstergeleri esasında gerçekleşir. Bu etkinliklerin temeli ise “Buluş Yoluyla Öğrenme ve Oyun Temelli Öğrenme” esaslarına dayanır.

• Serbest Zaman Etkinliği

• Türkçe-Dil Etkinliği

• Sanat Etkinliği

• Matematik Etkinliği

• Okuma-Yazmaya Hazırlık Etkinliği

• Fen ve Doğa Etkinliği

• Eğitici Drama Etkinliği

• Hareketli Oyun EtkinliğiBranş Dersleri

 

• Yabancı Dil (İngilizce, Speaking)

• Oyun ve Fiziki Etkinlikler (Buz Pateni, Eğlenceli Atletizm, Salon Sporları Etkinlikleri)

• Yüzme

• Duyu-Motor Etkinliği

• High Touch High Tech (Eğlenceli Bilim)

• Bale ve Modern Danslar

• Drama, Halk Oyunları, Müzik

• Görsel Sanatlar Eğitimi

• Akıl Oyunları

• Değerler EğitimKültür Okul Öncesi Bireysel Testler

 

Özel Bilgili Kültür Okulları Okul Öncesi eğitiminde yukarıda ifade edilen temel etkinlikler ve branş derslerinin dışında gelişimi kontrol etmek, yetenek ve ilgileri belirlemek amacıyla belirli testler uygulanmaktadır. Bunlar;

• Kültür Okul Öncesi Gelişim Kontrol Testi

• Timi Çoklu Zeka Testi

• Metropolitan Okul Olgunluğu Testi’dir.

Özel Bilgili Kültür Anaokullarında hedefimiz merak eden, araştıran, ‘neden’ diye sorabilen öğrenciler yetiştirmektir. Öğrencilerimiz ile sınıf ve branş derslerinde keşfe çıkarak merak ettiği her şeyi araştırıyor, her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Öğrenirken eğleniyor, deniyor, keşfediyor, dinliyor ve düşünüyoruz.