Fen Lisesi

Fen Lisesi

 

Okulumuzda hem akademik anlamda yoğun hem de mesleki ve sosyal anlamda kapsamlı bir Fen Lisesi ders programı uygulanmaktadır. Eğitim verdiğimiz 4 yıllık süre zarfında, öğrencilerimiz için hem doyurucu ders içi ve ders dışı akademik etkinlikler hem de öğrencilerimizin bireysel, sosyo-kültürel gelişimini destekleyici öğrenim yaşantıları için olanak sağlamaktayız.

Ders Programımızda Klasik programın yanı sıra öğrencilerimiz için, 9. sınıftan itibaren Matematik/Olimpiyat dersi vermekteyiz. Amacımız, tüm Fen Lisesi öğrencilerimizin mezun olurken bu alanda yeterliliğe sahip olmasıdır.

İçinde bulunduğumuz tarihsel çağın gereklerinden birkaçı da Bilişim/Yazılım/Kodlama yeterlilikleridir. Bunun için öğrencilerimize sistematik olarak Robotik/Kodlama dersleri uygulamaktayız.

Öğrencilerimizi iş hayatına Liseden başlatıp bu süreçte Girişimcilik, Medya Okur-Yazarlığı, Finans Okur-Yazarlığı gibi yeni çağda işlerine yarayacak tüm donanımlara sahip olmalarını sağlıyoruz. Okulumuzda mesleki yönelim belirleme çalışması, eğitim son yılı değil, 9. sınıftan itibaren başlamaktadır. Öğrencimizden bir tane temel ve iki tane de alternatif yan meslek hedefi belirlemeleri istenmektedir. Bu mesleklerle ilgili her yaz tatili dönemi bir hafta süreyle zorunlu staj yapılacak ve staj raporu öğrenci tarafından doldurulacaktır.Üniversite Hazırlık Programı

 

Bilgili Kültür Fen Lisesi’nin önemli bir parçası olan Üniversiteye Hazırlık Programı, öğrencilerimizin herhangi bir kurs ya da özel derse ihtiyaç duymadan, hedefledikleri üniversite ve bölümlerine yerleşebilmeleri için tasarlanmıştır. Üniversiteye Hazırlık Programında öğrenciler, sınav içeriği, test tekniği, sınav taktikleri, zaman yönetimi, meslek tanıtımı, üniversite tanıtımları, tercihler, vb. konularda, rehberlik ve ölçme değerlendirme uzmanları tarafından, 9. Sınıftan 12. Sınıfa kadar bir bütünlük içinde uygulanan programda yetiştirilir. Ders saatlerine ilave olarak, her grup için, soru sorma ve soru çözme saatleri ile ihtiyacı olan öğrencilere bire bir etüt programı uygulanır.

Bire bir etüt saatlerinde, öğrencilerin anlamadığı konular, özel ders kalitesinde, profesyonel öğretmenlerimiz tarafından anlatılmaktadır. 12. sınıf öğrencilerine cumartesi günleri 09:00-13:00 saatleri arasında soru çözümü ve birebir etüt programları uygulanır.


Yabancı Dil Eğitimi

 

Okulumuzda temel yabancı dil İngilizce’dir. İngilizce dersleri, ana dili İngilizce olan yabancı uyruklu öğretmenler ve Türk öğretmenler tarafından verilir. İngilizce öğrenimi, kur sistemi uygulaması ile öğrencilerin düzeyine uygun bir program dahilinde sürdürülür. Öğrencilerimiz, okulumuzdan mezun olduklarında, yurt içinde ve yurt dışında kendilerini her alanda en iyi şekilde ifade edebilecek düzeyde İngilizce öğrenmiş olurlar ve uluslararası geçerliliğe sahip sertifika alırlar.

Öğrencilerimiz, ikinci yabancı dil eğitimi olarak Almanca eğitimi alırlar ve dört yıllık öğretim sonunda, ikinci yabancı dili de kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilecek düzeyde öğrenmiş olurlar