Atölyeler

GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ

Öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini rahatça resme aktarabilecekleri, yaratıcılıklarını kullanacakları ve değişik objelerle yeni şeyler üretebilecekleri şekilde çağın gereklerine uygun bir görsel sanatlar odası oluşturulmuştur. Sadece boyama üzerine değil sanatın her yönüne değindiğimiz görsel sanatlar dersimizde, ahşap boyama, seramik, kil, ebru gibi güzel sanatlara uygun tüm materyal ve alt yapı atölyelerimizde mevcuttur.
 

MÜZİK ATÖLYESİ

Sanatı her yönüyle işleyen okulumuzda müzik en çok önem verdiğimiz branşların başında geliyor. Piyano sınıfı, gitar sınıfı ve orkestra salonumuzla ile ayrı ayrı branşlaştırdığımız atölyelerimizde öğrencilerimiz birçok enstrümanı öğrenme ve kullanma imkanı buluyor.

 


BİLİŞİM ATÖLYESİ

Bilişim atölyemiz bilgi çağının gereklerine uygun olarak düzenlenmiş, çözüm ortaklarımız ile desteklenmiştir. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen dersleri destekleyici programlarla, öğrencilerimizin çok yönlü gelişimi sağlanmaktadır.

 


DRAMA ATÖLYESİ

Öğrencilerimizin en rahat olması gereken atölyemizde her şey onların rahatı için düşünüldü. Drama atölyesinde öğrencilerimiz, yaş-gelişim özelliklerini destekleyen, ifade güçlerini ortaya çıkartan, düşünme becerilerini geliştiren, sosyal duyarlılık ve sorumluluk aşılayan, algı ve merakını geliştirici faaliyetler yaparlar. Bu faaliyetler özenle seçilmiş, alanında uzman öğretmenler tarafından yerine getirilir ve takip edilir.
 

AKIL OYUNLARI ATÖLYESİ

Öğretimin tam olması için hazır, hızlı düşünen, dikkatli ve koordineli zihinlere ihtiyaç vardır. Biz Bilgili Kültür Okulları olarak ilk günden itibaren öğrencilerimizi bu etkenlerin hiçbirinden eksik kalmaması için çalışmalar düzenliyoruz. Akıl oyunları dersi tüm öğrencilerimizin haftalık ders planlarında yer alan, yüzlerce oyun çeşitliliği ve sertifikalı orijinal oyunlarla işlenir. Sesten izole ve aydınlık salonumuzda öğrencilerimizin zihin egzersizi yapması sağlanır.