Eğlenceli Bilim

EĞLENCELİ BİLİM

 

Bilim derslerinin amacı , o bilim alanın kendine özgü düşünüş biçimini öğrenciye aktarmaktır. Bu çerçeveden bakıldığında bilim eğitimin bilgi yığınlarını ezberlemek yerine ; analiz ve sentez yapabilmeyi, analitik düşünebilmeyi , eleştirel ve yaratıcı yaklaşma becerilerini arttırmayı hedefleyen bir anlayışa sahip olması gerekir. İlköğretimin başlangıcından beri uygulanacak bu tür bir bilim eğitimi olaylara ve her tür bilgiye eleştirel bir gözle yaklaşan , sorgulayan , kanıt arayan kuşakların yetişmesini sağlayacaktır.

 


 
 

Eğlenceli Bilimin amacı da öğrencilerin;

 

Araştıran, inceleyen, soran, sorgulayan

Yaşamın her alanında karşılaştığı sorunların çözmede bilimsel metotları kullanabilen,

Keşfeden böylece özgüveni yüksek, sosyal becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişmesidir.

Bu amaçlar doğrultusunda ;

30 haftalık deney programları müfredatla uyumlu ve ünite–kazanım odaklı , her hafta 2-3 farklı deney ya da etkinlik olarak hazırlanmaktadır.
 

 

Okulumuzda Eğlenceli Bilim Dersleri Nasıl Uygulanmakta?


- Her hafta kendi ders saatinde uygulanır


- Fen bilimleri laboratuvarında tüm öğrencilerin aktif katılır


- Öğrencilerin Eğlenceli Bilim önlükleri giyer


- Her öğrenci için özel olarak hazırlamış deney malzemeleri kullanılır


- Dersin sonunda günün “ Bilim Ödülü” verilir


- Her hafta program sonunda “Veli Bilgilendirme Notları” gönderilir


- Yıl sonunda her öğrenciye Uluslararası “ Minik Bilim İnsanı” sertifikası verilir