BASKETBOL

Çalışmalarımız basketbol branşlarında gerekli belgeler ve uzmanlıkları bulunan beden eğitimi öğretmenlerimiz ve antrenman bilimine uygun programlarla okulumuzun spor salonunda gerçekleştirilmektedir. Çalışmalar sonucunda öğrencilerimizin yeteneklerini göz önünde bulundurulup gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.

 Uygulama Sınıfı: 5 ve 6. Sınıflar 

Kulüp Katılım Kriterleri:

Basketbola ilgi duymak ve sevmek

Basketbolun bir takım oyunu olduğunu bilmek ve yardımlaşmaya açık olmak.