YARATICI YAZARLIK

Yazar yaratmak , kişinin kendine güven kazanmasınada oldukça önemli bir etkidir. Yazmayı eğlenceli ve zevkli yaratım oyunlarına dönüştürerek uzun vadede kalıcı  ve sürekli etkiler yaratılabilir. Öğrencilerimiz bu programda yazım ve kurmaca teknikleri ile ilgili bilgi düzeylerini artıracak ve konu  ile ilgili düzenli uyugulamalar yapacakalardır. Kendini ifade etme becerisini geliştirmeyi, yaratıcı düşünmeyi, sözcüklere  farklı anlamalar yüklemeyi, metinler arası geçişleri ayırt etmeyi öğreneceklerdir.

 Kulüp Katılım Kriterleri: 

· Okumayı, yazmayı ve araştırmayı sevmek 

· Yaratıcı bir bakış açısına sahip olmak  

· Yazma sanatına ilgi duymak 

· Farklı kurmaca tekniklerine karşı ilgili olmak 

· Tanımlama, tekrarlama ve anlama becerisine sahip olmak 

Çalışma Günü / Saati: Pazartesi: 17:00-18:30