ENGLISH MORE

Öğrencilerin,  yıl  boyunca  öğrendikleri  konuları  ve edindikleri  kazanımları destekleyen,  hem  sınıf  hem  de  internet  ortamında  oynanan  oyunlar  ile  İngilizce  gelişimlerine  katkı  sağlanır.  Kelime 

oyunları,  masa  oyunları,  domino,  Tabu,  kendi  hikayeni  yaratma  gibi  birçok  eğlendirirken 

öğreten  oyun  sayesinde  öğrencilerin  dil  gelişimleriyle  birlikte sosyal gelişimleri üzerine yoğunlaşılır.   

Kulüp Katılım Kriterleri 

 ∙İngilizce dilini geliştirmeye hevesli olmak 

∙Eğitici ve eğlendirici oyunlara ilgisi olmak

Çalışma Günü / Saati: Cumartesi, 10:00-12:00